بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

سیستم مرکزی رک

سیستم تبرید کمپرسورهای موازی یا تبرید مرکزی رک یکی از سیکل های تبرید تراکمی است که در صنعت تهویه مطبوع و تبرید برای خنک کردن سیالات […]