بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

سردخانه

سردخانه : یکی از کارهای عمده گروه صنعتی منجمد مشاوره و امکان سنجی احداث سردخانه طراحی و ساخت انواع سردخانه های زیرصفر و بالای صفراین مجموعه […]