اواپراتور
اواپراتور
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
درباره گروه صنعتی منجمد
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

طراحی، نصب و راه اندازی پروژه های سردخانه فریونی و آمونیاکی براساس محاسبه و نقشه های مهندسی

3
2
86
85
84
83
82
80
79
78
77
74
76
73
72
71
70
69
68
61
67
59
60
58
55
56
57
47
54
51
48
53
50
51
91
90
89
88
87